Make your own free website on Tripod.com

ประวัติส่วนตัว

นาย สมชาย เพชรมณี

เกิดวันที่ 4 พฤษพาคม 2527

ที่อยู่ 25 หมู่ 5 ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัติ๓ูมิ จังหวัด สงขลา

อา่ชีพ นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขาวิชา เกษตรป่าไม้ชั้นปีที่ 4รหัสนักศึกษา 48810060

หลักสูตร วิทยาศาตร์บัณฑิต

คติประจำใจ งานหนักไม่เคยฆ่าคน

ติดต่อได้ที่นี้ มือถือ 0878369956 บ้าน 074388968 e-mail somchai-123hotmail

กลับสู่หน้าแรก